Scroller's Quote

"its ME... and only ME... coz the rest is HISTORY..." -peace-

Khamis, 4 September 2008

Senarai Ahli Dewan Rakyat Parlimen ke-12

Bil. Nama

1Ab Aziz bin Ab Kadir, Y.B. Tuan Haji
2Ab. Halim bin Ab. Rahman, Y.B. Datuk
3Abd Khalid bin Ibrahim , Y.B. Tan Sri Dato'
4Abd. Hadi bin Awang, Y.B. Dato' Seri Haji
5Abd. Rahman bin Bakri, Y.B. Tuan
6Abdul Ghapur bin Salleh, Y.B. Datuk Seri Haji
7Abdul Latif bin Ahmad, Y.B. Datuk Dr. Haji
8Abdul Manan bin Ismail, Y.B. Dato'
9Abdul Rahim bin Bakri, Y.B. Datuk
10Abdul Rahman bin Haji Dahlan, Y.B. Dato' Haji
11Abdul Wahab bin Haji Dolah, Y.B. Datuk Haji
12Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Y.A.B. Dato' Seri
13Abdullah bin Md Zin, Y.B. Dato' Dr.
14Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Y.B. Tuan
15Abit Joo, Y.B. Tuan
16Abu Bakar bin Taib, Y.B. Dato' Paduka
17Abu Seman bin Haji Yusop, Y.B. Datuk Wira
18Ago Anak Dagang, Y.B. Tuan
19Ahmad bin Hamzah, Y.B. Datuk Wira
20Ahmad bin Kasim, Y.B. Tuan Haji
21Ahmad bin Maslan, Y.B. Tuan Haji
22Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah, Y.B. Dato'

23Ahmad Lai bin Bujang, Y.B. Tuan Haji
24Ahmad Shabery bin Cheek, Y.B. Dato'
25Ahmad Zahid bin Hamidi, Y.B. Dato' Seri Dr.
26Alexander Nanta Linggi, Y.B. Tuan
27Amran bin Ab Ghani, Y.B. Tuan
28Anifah bin Haji Aman @ Haniff Amman, Y.B. Datuk
29Anwar bin Ibrahim, Y.B. Dato' Seri
30Azalina binti Dato' Othman Said, Y.B. Dato'
31Azan bin Ismail, Y.B. Tuan
32Azmi bin Khalid, Y.B. Dato' Seri Haji
33Baharum bin Mohamad, Y.B. Datuk Haji
34Bernard Giluk Dompok, Y.B. Tan Sri
35Bung Mokhtar bin Radin, Y.B. Datuk
36Charles Anthony a/l R. Santiago, Y.B. Tuan
37Che Rosli bin Che Mat, Y.B. Dr.
38Che Uda bin Che Nik, Y.B. Tuan
39Chong Chieng Jen, Y.B. Tuan
40Chong Eng, Y.B. Puan
41Chor Chee Heung, Y.B. Dato'
42Chow Kon Yeow, Y.B. Tuan
43Chua Soon Bui, Y.B. Datuk
44Chua Tee Yong, Y.B. Tuan
45Chua Tian Chang, Y.B. Tuan
46Devamany a/l S.Krishnasamy, Y.B. Tuan
47Ding Kuong Hiing, Y.B. Tuan
48Douglas Uggah Embas, Y.B. Datuk
49Dzulkefly Ahmad, Y.B. Dr. Haji
50Edmund Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah, Y.B. Datuk Ir.
51Enchin bin Majimbun @ Eric, Y.B. Datuk
52Er Teck Hwa, Y.B. Tuan
53Fadillah bin Haji Yusof, Y.B. Tuan Haji
54Fong Chan Onn, Y.B. Dato' Seri Dr.
55Fong Kui Lun, Y.B. Tuan
56Fong Po Kuan, Y.B. Puan
57Fuziah binti Salleh, Y.B. Puan Hajah
58Gobalakrishnan a/l Nagapan, Y.B. Tuan
59Gobind Singh Deo, Y.B. Tuan
60Gwo-Burne Loh, Y.B. Tuan
61Halimah binti Mohd Sadique, Y.B. Datuk
62Hamim bin Samuri, Y.B. Tuan Ir. Haji
63Hamzah Zainudin, Y.B. Dato'
64Hasan bin Malek, Y.B. Dato' Haji
65Hasbi bin Habibollah, Y.B. Tuan Haji
66Hee Loy Sian, Y.B. Tuan
67Henry Sum Agong, Y.B. Tuan
68Hiew King Cheu, Y.B. Tuan
69Hishammuddin bin Tun Hussein, Y.B. Dato' Seri
70Hou Kok Chung, Y.B. Dr.
71Ibrahim bin Ali, Y.B. Dato'
72Idris bin Haji Haron, Y.B. Datuk Ir. Haji
73Ismail bin Haji Abd Muttalib, Y.B. Dato' Haji
74Ismail bin Haji Mohamed Said, Y.B. Tuan Haji
75Ismail Bin Kasim, Y.B. Dato'
76Ismail Sabri bin Ab Yaakob, Y.B. Dato'
77Jacob Dungau Sagan, Y.B. Dato'
78Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis, Y.B. Datuk Seri Dr. Haji
79James Dawos Mamit, Y.B. Dato' Dr.
80Jelaing Anak Mersat, Y.B. Tuan
81Johari bin Abdul, Y.B. Tuan
82John a/l Fernandez, Y.B Tuan
83Joseph Entulu Anak Belaun, Y.B. Tuan
84Joseph Kurup, Y.B. Tan Sri Datuk Seri Panglima
85Joseph Pairin Kitingan, Y.B. Datuk Seri
86Joseph Salang Anak Gandum, Y.B. Dato'
87Juslie Ajirol, Y.B. Datuk
88Kamarudin bin Jaffar, Y.B. Dato' Haji
89Kamarul Baharin bin Abbas, Y.B. Dato'
90Karpal Singh a/l Ram Singh, Y.B. Tuan
91Khairy Jamaluddin, Y.B. Tuan
92Khalid bin Abd Samad, Y.B. Tuan
93Kong Cho Ha, Y.B. Dato'
94Lajim bin Haji Ukin, Y.B. Datuk Seri Panglima Haji
95Lee Boon Chye, Y.B. Dr.
96Lee Chee Leong, Y.B. Datuk
97Liang Teck Meng, Y.B. Tuan
98Liew Chin Tong, Y.B. Tuan
99Liew Vui Keong, Y.B. Datuk
100Lilah bin Yasin, Y.B. Dato'
101Lim Guan Eng, Y.B. Tuan
102Lim Kit Siang, Y.B. Tuan
103Lim Lip Eng, Y.B. Tuan
104Liow Tiong Lai, Y.B. Dato'
105Lo' Lo' binti Hj Mohamad Ghazali, Y.B. Dr.
106Loke Siew Fook, Y.B. Tuan
107M. Kulasegaran, Y.B. Tuan
108M. Saravanan, Y.B. Datuk
109Mahfuz bin Haji Omar, Y.B. Tuan Haji
110Makin @ Makcus Mojigoh, Y.B. Datuk Dr.
111Manikavasagam a/l Sundaram, Y.B. Tuan
112Manogaran a/l Marimuthu, Y.B. Tuan
113Masir Anak Kujat, Y.B. Tuan
114Matulidi bin Jusoh, Y.B. Tuan
115Maximus @ Johnity Ongkili, Y.B. Datuk Dr.
116Md Sirat bin Abu, Y.B. Datuk
117Micheal Jeyakumar Devaraj, Y.B. Dr.
118Mohamad Shahrum bin Osman, Y.B. Dato' Dr.
119Mohamed Azmin bin Ali, Y.B. Tuan
120Mohamed bin Haji Aziz, Y.B. Datuk Haji
121Mohamed Khaled bin Haji Nordin, Y.B. Dato' Seri
122Mohamed Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz, Y.B. Dato' Seri
123Mohd Firdaus bin Jaafar, Y.B. Tuan
124Mohd Hatta bin Md Ramli, Y.B. Dr.
125Mohd Hayati bin Othman, Y.B. Dr. Haji
126Mohd Jidin bin Shafee, Y.B. Dato'
127Mohd Johari bin Baharom, Y.B. Dato'
128Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Y.B. Dato' Sri Haji
129Mohd Nasir bin Ibrahim Fikri, Y.B. Dato'
130Mohd Nasir bin Zakaria, Y.B. Tuan
131Mohd Nizar bin Zakaria, Y.B. Tuan
132Mohd Nor bin Othman, Y.B. Tuan Haji
133Mohd Puad bin Zarkashi, Y.B. Dr.
134Mohd Radzi bin Sheikh Ahmad, Y.B. Dato' Seri
135Mohd Shafie bin Haji Apdal, Y.B. Dato' Seri
136Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff, Y.B. Tuan
137Mohd Zin bin Mohamed, Y.B. Dato' Ir.
138Mohsin Fadzli bin Haji Samsuri, Y.B. Tuan
139Mojilip bin Bumburing @ Wilfred, Y.B. Datuk Seri Panglima
140Muhammad bin Husain, Y.B. Tuan
141Muhammad Leo Micheal Toyad Abdullah, Y.B. Datuk Seri Dr.
142Muhyiddin bin Mohd. Yassin, Y.B. Tan Sri Dato' Haji
143Mujahid Yusof Rawa, Y.B. Dr.
144Mukhriz bin Tun Mahathir, Y.B. Dato'
145Mustapa bin Mohamed, Y.B. Dato'
146Nancy binti Haji Shukri, Y.B. Puan Hajah
147Nasharudin bin Mat Isa, Y.B. Tuan Haji
148Ng Yen Yen, Y.B. Dato' Dr.
149Nga Kor Ming, Y.B. Tuan
150Ngeh Koo Ham, Y.B. Dato'
151Noh bin Omar, Y.B. Dato' Haji
152Nor Mohamed Yakcop, Y.B. Tan Sri
153Norah binti Abdul Rahman, Y.B. Puan
154Noraini binti Ahmad, Y.B. Dato'
155Noriah binti Kasnon, Y.B. Puan
156Nur Jazlan bin Mohamad, Y.B. Datuk
157Nurul Izzah binti Anwar, Y.B. Puan
158Ong Ka Chuan, Y.B. Dato' Seri
159Ong Ka Ting, Y.B. Dato' Seri
160Ong Tee Keat, Y.B. Datuk Ir.
161Ooi Chuan Aun, Y.B. Tuan
162P.Ramasamy a/l Palanisamy, Y.B. Prof. Dr.
163Peter Chin Fah Kui, Y.B. Datuk
164Rafidah binti Abd. Aziz, Y.B. Tan Sri,
165Raime Unggi, Y.B. Tuan
166Rais bin Yatim, Y.B. Datuk Seri Utama Dr.
167Rashid bin Din, Y.B. Dato'
168Razali bin Ibrahim, Y.B. Tuan
169Razali bin Ismail, Y.B. Dato' Haji
170Richard Riot Anak Jaem, Y.B. Datuk
171Robert Lau Hoi Chew, Y.B. Datuk
172Rohani binti Abdul Karim, Y.B. Datuk Hajah
173Ronald Kiandee, Y.B. Datuk
174Roslan bin Shaharum, Y.B. Tuan
175Rosnah binti Haji Abdul Rashid Shirlin, Y.B. Puan
176S. Subramaniam, Y.B. Datuk Dr.
177Saifuddin bin Abdullah, Y.B. Dato'
178Saifuddin Nasution bin Ismail, Y.B. Tuan
179Salahuddin bin Haji Ayub, Y.B. Tuan
180Salleh bin Kalbi, Y.B. Tuan Haji
181Sapawi bin Haji Amat Wasali @ Ahmad, Y.B. Datuk
182Shahrir bin Abdul Samad, Y.B. Dato'
183Shamsul Anuar bin Nasarah, Y.B. Dato'
184Shaziman bin Abu Mansor, Y.B. Dato'
185Sim Tong Him, Y.B. Tuan
186Siringan bin Gubat, Y.B. Datuk
187Siti Mariah binti Mahmud, Y.B. Dr. Hajah
188Siti Zailah binti Mohd Yusoff, Y.B. Puan
189Sivarasa a/l K. Rasiah, Y.B. Tuan
190Sulaiman Abdul Rahman bin Abdul Taib, Y.B. Dato Sri
191Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, Y.B. Datuk Seri
192Taib Azamudden bin Md Taib, Y.B. Tuan
193Tajuddin bin Abdul Rahman, Y.B. Dato' Haji
194Tan Ah Eng, Y.B. Puan
195Tan Kok Wai, Y.B. Tuan
196Tan Lian Hoe, Y.B. Dato'
197Tan Seng Giaw, Y.B. Dr.
198Tan Tee Beng, Y.B. Tuan
199Tekhee @Tiki anak Lafe, Y.B. Datuk Dr.
200Teng Boon Soon, Y.B. Tuan
201Tengku Adnan bin Tengku Mansor, Y.B. Datuk Seri
202Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar, Y.B.M. Dato' Seri
203Tengku Razaleigh bin Tengku Hamzah, Y.B.M. Tan Sri
204Teo Nie Ching, Y.B. Puan
205Teresa Kok Suh Sim, Y.B. Puan
206Tiong King Sing, Y.B. Datuk Seri
207Tiong Thai King, Y.B. Tuan
208Tony Pua Kiam Wee, Y.B. Tuan
209Wan Abdul Rahim bin Wan Abdullah, Y.B. Dato' Haji
210Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Y.B. Datuk Dr.
211Wee Choo Keong, Y.B. Tuan
212Wee Jeck Seng, Y.B. Tuan
213Wee Ka Siong, Y.B. Dr.
214William @ Nyallau Anak Badak, Y.B. Tuan
215William Leong Jee Keen, Y.B. Tuan
216Yong Khoon Seng, Y.B. Dato'
217Yussof bin Haji Mahal, Y.B. Datuk Haji
218Zahrain Mohamed Hashim, Y.B. Dato'
219Zainal Abidin bin Ahmad, Y.B. Dato' Dr.
220Zulhasnan bin Rafique, Y.B. Dato' Sri Haji
221Zulkifli bin Noordin, Y.B. Tuan
222Zuraida binti Kamaruddin, Y.B. Puan Hajah

3 ulasan:

qasih... berkata...

hmm...dari dulu..memang suka cari benda2 yang orang lain xcari kan...sampai org panggil SB!=)

Aboo berkata...

Hahaha..

Lu dah berkira2 mana satu yg nk melompat ehh?Hahaha...

Sori la Bro, gua tak percaya selagi tu jd kenyataan...Huhuhu!

Apa2 tunggu je lahhh 16/9 nih...

Harapnya, menjadi lah kot!

Oit Brooo...Lu kat KL ke? Jom buka pose sama2...gua kat bukit antarabangsa skrg...cakap je lu kat mana...gua pegi ambik lu dgn Merc.280 gua...Takpun kalu lu nak try EVO-7 gua pun blehhh...Huhuhu

Emel gua lu punya no.phone...etikus@gmail.com, segera...mlm esok, gua nak ke Manila plak nihhh...boleh kita meeting 2nd Class Blogger Council kita...huhuhu!


Roger!

nur aflah berkata...

Awak tertinggal satu nama..

Laksamana Raj menggantikan Pak Lah Badawi.

Hik Hik..

Lagi satu, awak dgn Qasih tu dah secocok dah tu. Sama cantik sama padan..

Jangan tunggu lama-lama eh..

Meniti Titian Usang

MY LATEST ARTICLE !!!

Puncakmaya * The House of Balance Living

Terkini Dari Sidang Parlimen MAYA

Itu Ini Begitu Begini Nur Aflah

Macam-Macam Isham Tukar Tiub

Dari Seorang Tukang Tarik Beca

Ceritera Husin Lempoyang

Jom Lepak Jap !!!

Serpihan Daulah SULU

Site's Museum